Effekterna av klimatförändrigarna på släntstabiliteten i sensitiva leror

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Statens Geotekniska Institut (SGI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum 2020-12-31

Publicerad: to 31 maj 2018.