Effekterna av klimatförändrigarna på släntstabiliteten i sensitiva leror

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Statens Geotekniska Institut (SGI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.