Effekter av motstridiga regelsystem för livscykelanalys

Projektets syfte är att öka förståelsen inom forskning, näringsliv och myndigheter avseende de beräkningsregler som finns inom olika metodföreskrifter för LCA. Centrala frågor är i vilken utsträckning mångfalden av LCA-regelverk ger olika motstridiga rekommendationer avseende miljöförbättringar och drivmedelsval,
och även ökar kostnader för drivmedelsproducenter till exempel för att flera olika beräkningar ska genomföras. Konkret innehåller projektet  livscykelberäkningar för åtta drivmedelskedjor baserat på tre olika metodramverk: RED (Renewable Energy Directive), EPD (Environmental Product Declaration) och PEF (Product Environmental Footprint). 

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-06-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-02-24

Sidansvarig Publicerad: lö 30 apr 2022.