EUREKA Celtic EO-Net

EO-Net har syftat till att utveckla transmissionsteknologier för framtida adaptiva elastiska optiska nätverk. I projektet man arbetat med att utveckla och undersöka prestanda för olika modulationsformat, samt att ge input till en performance estimator, som, givet ett stort antal kända parametrar om systemet, ger en uppskattning av bitfelssannolikheter för olika modulationsformat och datatakter. Alcatel-Lucent Labs (Frankrike) har koordinerat projektet.

Övriga projektpartners var Nordunet (Danmark), DTU (Danmark), Orange (Frankrike), France Telecom (Frankrike), CTech (Turkiet) och Proximion Fiber Systems (Sverige). Den svenska partnern Proximion Fiber Systems AB förklarades i konkurs i Dec 2012. Detta har dock inte att få någon större inverkan på projektet för Chalmers del eftersom i stort sett all samverkan med Proximion inom EO-Net redan var genomförda. Proximion har sedan dess återuppstått som nytt bolag.

Chalmers arbete inom ramen för projektet har berört tre olika områden, inom ramen för WP1 och WP2. Chalmers huvudinsats i WP 1 har varit grundläggande och jämförande studier av modulationsformat. Vi visade den första experimentalla realisationen av polarisations-switchad QPSK (PS-QPSK). Vidare gjordes en översikt av energieffektiva modulationsformat. Några nya formats baserade på pulspositions modulation (PPM) and set-partitioned QAM (SP-QAM) presenterades och utvärderades teoretiskt och experimentellt. Teoretiska undersökningar av kodad modulation i adaptiva länkar har genomförts. Förutom att leda WP 2, bidrog Chalmers i två tasks; dispersionskompensering och kanalmodellering. Tillsamman med Proximion utvärderades prestanda för Braggitter i koherenta och direktdetektionslänkar.Tillsammans med Alcatel-Lucent utvecklades kanalmodeller över estimeringsrutiner för elastiska nätverk.Chalmers jobbade även med den nya sk Gaussian Noise modellen för fiberickelinjäriteter, som utgör en ny mycket lovande kanalmodell i denna typ av länkar. Chalmers var värd för projektmöte 10-11 Dec 2012.

Startdatum 2010-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.