EOS - Eyes on Scene - Säkrare och effektivare Sjöräddning med drönar-stöd

Sjöräddningssällskapet, som deltar i mer än 90% av alla sjöräddningsfall, har de senaste åren strävat efter att kunna skicka ut drönare omedelbart efter larm för att ge både räddningsledaren på JRCC och de frivilliga räddningsbesättningarna en överblick av en situation så tidigt som möjligt – helst redan innan besättningen hunnit go ombord. Tesen är att dessa situationsbilder skulle göra sjöräddningsinsatser säkrare och effektivare. Efter flera års arbete och samverkan om både teknik och flygsäkerhet/tillstånd, har vi indikationer på att Transportstyrelsen står i begrepp att ge Sjöräddningssällskapet möjlighet att flyga drönare bortom synhåll över Göteborgs skärgård för en testperiod. Med anledning av denna stundande möjlighet vill vårt konsortium vidareutveckla och integrera befintliga drönare och kring-system, genomföra prov-verksamhet med både övningar och operationer i samband med skarpa sjöräddningslarm, samt utvärdera både flygsäkerhet och vilken operativ effekt vi uppnår. Vi tror att det vi lär oss går att extrapolera både till andra delar av sjöfarten, liksom till exempelvis vägtrafikolyckor, skogsbränder, etc. och alltså kommer att vara till nytta för det vidare transportsystemet och för samhället i stort.

Samarbetande organisationer

  • Airpelago AB (Privat, Sweden)
  • Infotiv AB (Privat, Sweden)
  • Smartplanes AB (Privat, Sweden)
  • Sjöräddningssällskapet (Non profit, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-06-10
Slutdatum 2023-06-01

Sidansvarig Publicerad: to 10 mar 2022.