Distribuerad framdrivning mellan enheter i en lång fordonskombination

Projektet syftar till att studera distribuerad framdrivning i långa tunga fordonskombinationer för att uppnå lägre bränsleförbrukning och samtidigt få bättre start- och backtagningsförmåga.

Konceptet går ut på att återvinna rörelseenergi vid bromsning och nedförsbackar för att sedan återanvända denna vid start och uppförskörning. Både hydrauliska och elektriska lösningar kommer att studeras.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.