Characterisation and fatigue life prediction of laser welded titanium

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31
​När man lasersvetsar lättviktsmaterial, till exempel aluminium- och titanlegeringar, bildas ibland små porer. Tack vare deras små storlekar, så har de som individer låg inverkan på livslängden. Livslängden skulle dock kunna påverkas mer om porerna inte längre kan anses vara väl åtskilda ifrån varandra, således är avståndet mellan dem intressant att kunna mäta. Det är också allmänt känt att defektens avstånd ifrån ytan påverkar komponentens livslängd. Om man kunde detektera och mäta dessa små porers position i 3-D på ett industriellt hanterbart sätt så skulle man kunna göra livslängdsskattningar med mindre osäkerhet.

Detta projekt har som mål att utveckla en digital röntgen procedur, tillsammans med algoritmer, för att möjliggöra mätning av komplett 3-D position för varje individuell por på ett industriellt görbart sätt redan vid tillverkningssteget. Vidare så ska utdata ifrån den oförstörande provningen direkt kopplas till en livslängdsmodell. Det vill säga så att en approximerad livslängd istället blir utdata ifrån provningen på varje svetsvolym. Det övergripande målet är alltså att undersöka sätt att koppla den oförstörande provningen närmare till kvalitetsbedömningen (IqNDE).
​Swedish National Aeronautical Research Program (NFFP)
​GKN Aerospace Engine Systems, Per Henrikson (GKN Aerospace Engine Systems)
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: to 10 apr 2014.