Development of Novel Lightweight High-Temperature Materials

Information om projektet finns endast på engelska.

Samarbetande organisationer

  • Dalian University of Technology (Akademisk, China)
Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 04 mar 2020.