Design of cost effective DC-based collection-network for inland-sea wind-farm using series high-frequency transformers

I detta projekt avses en speciell vindparkskonfiguration för innanhavsmiljö med mellanfrekvenstransformator att undersökas. Designen innebär att man seriekopplar utspänningen från flera dc/dc omriktare på deras högspänningssida för att på så sätt nå höga likspänningar för uppsamling av energi i en vindkraftspark. På så sätt kan dyra plattformar som bär de tunga 50 Hz transformatorerna undvikas. Fokus ligger på högspänningsisolationen på medelhöga frekvensnivåer. Dessutom kommer termiska egenskaper att undersökas för att säkerställa lämplig drifttemperatur.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2017-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 30 jul 2020.