Design och syntes av polymerer / oligomerer av n-typ för all-polymer-solceller och fotodetektorer

Utveckling av nya syntetiska vägar för bildning av NDI-härledda föreningar med användning av icke-toxiska metoder

Startdatum 2016-11-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.