Design av en ny generation 12 % kromstål

Projektet syftar till att undersöka mekaniska egenskaper för Z-förstärkt 12 % kromstål vid höga temperaturer och tryck. Materialet har potential att möjliggöra högre elverkningsgrad i ångturbinprocessen på ett kostnadseffektivt sätt, vilket innebär ett resurseffektivt utnyttjande av bio- och avfallsbränslen. Projektet är ett led i att utveckla detta stål med hög tålighet mot korrosion och goda termiska egenskaper i ångturbiner och överhettare.

Samarbetande organisationer

  • Siemens industrial turbomachinery (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.