Demonstrationsplattform för elektrifierade transportsystem med lastbilar och högkapacitetsbussar

Syftet med projektet är att skapa en demonstrationsplattform för framtida person- och godstransporter i stadsmiljö och därmed bidra till en snabbare omställning till energieffektiv och fossilfri drift av tunga fordon i urbana områden. Demonstrationen är en utvidgning av det pågående ElectriCity-samarbetet till att omfatta inte bara lösningar för en hållbar och attraktiv kollektivtrafik, utan även hållbara och attraktiva urbana transporter i ett bredare perspektiv. Inom projektet kommer helelektriska högkapacitetsbussar att utvecklas och testas i linjetrafik i kombination med helelektriska lastbilar för distribution och sophämtning i verklig driftmiljö.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 11 apr 2019.