DREEAM – energismart renovering av bostadsområden

Syftet med DREEAM-projektet är att visa på reproducerbara metoder för att renovera bostadshus på ett energismart sätt för att skapa så kallade nollenergihus. Målet är att uppnå en 75-procentig minskning av det totala nettoenergibehovet i renoverade bostadshus – en förbättring på 60 % jämfört med de främsta metoderna som finna på marknaden i dag. I projektet används paket av sammankopplade energisystem för att kunna uppnå en balans mellan energieffektivitet och metoder för att återvinna energi.

Kapaciteten hos återvinningsteknikerna förbättras med hjälp av avancerad driftsutrustning som tillsammans med algoritmer för maskininlärning gör det möjligt att integrera system och optimera dem automatiskt efter byggnadernas storlek.

Vid dagens renoveringar för att uppnå energieffektivitet i byggnader fokuserar man i huvudsak på den enskilda byggnaden som enhet, varvid man på ett kostnadseffektivt sätt kan uppnå en minskning av energibehovet på 40–50%.

Om man i stället tittar på hela bostadsområden så kan tekniker för generering, lagring och dynamisk reglering av energi integreras mer kostnadseffektivt och minska nettoenergibehovet med ytterligare 25–35 %. Komplexitet på grund av flera ägare och behovet av skräddarsydd systemintegrering gör dock vanligen dessa metoder specifika för varje plats och svåra att introducera på marknaden. DREEAM-metodens fokus på renovering av större bostadsområden med  en och samma ägare gör det möjligt att hitta en bättre  balans mellan att minska ett högt energibehov och möjligheterna till marknadsintroduktion.

System för energiövervakning (digitala lösningar för att hantera miljön i byggnader) och tillhörande tjänster testas just nu framgångsrikt i bostadshus i Storbritannien, Tyskland och Italien och kan i framtiden tjäna som fallstudier för bostäder på andra platser.

Bostadsföretag som tillsammans äger 160 000 bostäder, energiingenjörer och finansiella experter samarbetar för att demonstrera DREEAM-metoden i 3 olika klimatzoner och introducera den på marknaden på ytterligare 15 platser under projektets löptid. Genom partnerskap med nätverk för stadsbyggnad, ägare och innovationsföretag blir det möjligt att spridaresultaten till 60 % av marknaden.

Metoden innebär ett genombrott för att uppnå brett applicerbara och reproducerbara metoder för nära-noll-energi-renovering av bostäder, i synnerhet för subvensionerade boenden och offentligägda hyresbostäder, vilka utgör 12 % av det europeiska beståndet, eller 25 miljoner bostäder). Dessutom har man, ur ett mer socialt perspektiv, ett starkt fokus på att involvera hyresgästerna innan, under och efter renoveringen – hyresgästerna engageras och intervjuas vid olika steg i processen så att hänsyn alltid tas även till deras behov. 

För ytterligare information, besök projektets webbplats http://dreeam.eu/

Samarbetande organisationer

 • Savills UK (Privat, United Kingdom)
 • Narodowa Agencje Poszanowania Energii (NAPE) (Privat, Poland)
 • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Everis Energia y Medioambiente S.L (Privat, Spain)
 • Berliner Bau- und Wohningsgenossenschaft von 1892 EG (Privat, Germany)
 • Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (Forskningsinstitut, Germany)
 • Energypro Limited (Privat, United Kingdom)
 • SinCe02 (Privat, Spain)
 • 3C-PreCon GmbH (Privat, Germany)
 • Bax & Willems (Privat, Spain)
 • L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di Treviso (A.T.E.R.) (Offentlig, Italy)
 • Places for people Group Ltd (Privat, United Kingdom)
 • European housing network (Non profit, Belgium)
Startdatum 2015-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-09-30

Sidansvarig Publicerad: lö 19 jun 2021.