DENSE - Ny processteknik för medelserieproduktion av heltäta pulvermetallurgiska material och komponenter.

Syfte och mål

Målet är att skapa en processkedja där man kan gå från pulver till en porfri slutprodukt utan att inkapsla pulvret före avslutande hetisostpressning (HIP). Grunderna finns dels genom den teknik Bofors Bruk har utvecklat och dels genom resultat som delvis har visats tidigare av Chalmers, Höganäs och Quintus. Den bärande idén som skall utredas och vidareutvecklas beroende på utfallet av denna genomförbarhetsstudie är en komplett tillverkningskedja som innefattar flexibel tillverkning inkluderat formar för kallisostatpressning (CIP) från CAD analogt med 3D-printing direkt.

Förväntade effekter och resultat

Genomförbarhetsstudien skall visa om det tänkta tillverkningskonceptet från pulver till slutlig detalj har potential att kunna bli en teknik för resurseffektiv framställning av avancerade pulvermetallurgiska (PM) komponenter. Studien fokuserar på ett eller en kombination av sätt som kan täcka en tillverkningsvolym där PM-teknik inte idag har någon position. Arbetet kommer därvid att innefatta de tre stegen: klarläggande av begränsningar avseende geometri och komponentsstorlek, optimalt materialval samt tillverkningskonceptets potential att ge heltäta komplexa produkter.

Startdatum 2017-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.