Kopparspeciering i förbränningsaska

Startdatum 2009-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Koppar är en vanlig spårmetall i aska från avfallsförbränning. Det är en metall som kan vara giftig om den finns tillgänglig i fel form och för höga halter, vilket kan orsaka problem då man ska ta hand om askan. Koppar är också en värdefull metall som kan innebära ekonomisk vinning vid eventuell återvinning. Den har även identifierats som en av de viktigaste bidragande orsakerna till dioxinbildning inne i pannan. Med en ökad kunskap om hur kopparns kemi ser ut inne i pannan och i askorna, så kan det vara möjligt att minska dioxinbildningen och därigenom minska giftigheten på askan och rökgaserna. Det kan även öka förståelsen för hur man på bästa sätt tar hand om olika askor och snabba på utvecklingen av nya återvinningstekniker.

Målen med det här projektet är att undersöka användbarheten av synkrotronbaserad röntgenabsorbtions-spektroskopi (XAS) för att speciera spårmetaller (t.ex. Cu) i förbränningsaska och att öka förståelsen för hur kopparkemin ser ut vid förbränning av biomassa, avfallsbränslen, slam och kombinationer av dessa. Detta inkluderar att klargöra för mekanismerna som involverar i bindningen av koppar och korrelationer av olika kopparföreningar med dioxinhalter i askan och kopparns lakbarhet.

Mer information
Information om material, tillvägagångssätt och preliminära resultat finns tillgängligt på den engelska sidan. (Länken "English website" längst upp till höger)
​Energimyndigheten, genom Vetenskapsrådet
Chalmers styrkeområde Energi

Sidansvarig Publicerad: ti 23 sep 2014.