Coopnet

COOPNET (Cooperative Situational Awareness for Wireless Networks) är ett forskningsprojekt som kortfattat går ut på att skapa förutsättningarna för att forma ett gemensamt och trådlöst samarbetsnätverk av världens alla ”smarta” prylar. Det omfattar inte bara datorer och mobiltelefoner, utan även andra prylar som kan ha inbyggd intelligens, såsom t ex alla typer av fordon. Det kan uttryckas som ”prylarnas trådlösa internet”. Men det gäller också att få alla dessa prylar att prata direkt med varandra, inte bara via våra vanliga trådlösa nätverksvägar, som tar vägen via basstationer och satelliter etc. Det blir för ”trångt” och många gånger alltför långsamt att låta all information gå genom dessa kanaler. Med hjälp av olika typer av små sensorer, går det också att bygga in ögon, öron, näsa eller andra sinnen i systemet. Det skapar fantastiska möjligheter för helt nya tjänster, mobilappar och andra applikationer inom t ex kommunikation, navigation, miljöövervakning och trafiksäkerhet.

Startdatum 2011-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.