Medskapande avfallshantering Kisumu, Kenya

Att bekämpa fattigdom och bygga demokrati genom medskapande av avfallshantering. Fallet Kisumu, Kenya

Målet för detta projekt är att beskriva utmaningar och möjliga lösningar för avfallshantering i informella bosättningar.

Samarbetande organisationer

  • Jaramogi Oginga Odinga University of Science & Technology (Akademisk, Kenya)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.