CoSiMa - Koncept för industriell utveckling av framtidens hållbara mjuka material

Många sektorer inom industrin står inför utmaningen att snabbt ställa om till en effektiv utveckling av hållbara material och produkter, med bibehållna krav på produktfunktionalitet och pris. Inom en lång rad industriella applikationsområden såsom hygienprodukter, förpackningar, färg, läkemedel, sårvårdsprodukter och livsmedel är molekylär transport viktig för produktfunktionaliteten. Materialets struktur fungerar som en matris där molekyler transporteras, t.ex. vid frisättning av läkemedel eller då vätskor absorberas i hygienprodukter. Inom förpackningsindustrin behöver transport ofta förhindras, t.ex. transport av syre in i livsmedelsförpackningar vilket förkortar hållbarheten. Materialen i dessa tillämpningar är ofta vatteninnehållande, mjuka och heterogena samtidigt som materialstrukturer på olika längdskalor samverkar för att ge dem deras egenskaper. Detta gör både datorberäkningar och experimentella studier utmanande. I detta projekt kommer aktörer från industri, branschorganisationer och akademi att utveckla ett nytt materialutvecklingskoncept baserat på förståelse av samband mellan materialstruktur och molekylär transport, avbildning av materialstrukturer, in silico design av strukturer, samt mätningar och datorberäkningar av molekylär transport. Genom att skapa verktyg och ett koncept som företagen (och långsiktigt andra aktörer) kan använda för att förstå existerande materials funktion, kan de även effektivisera processen att designa framtidens nya material med optimerade egenskaper. Nätverket, det tvärvetenskapliga arbetssättet och kompetensen från VINN Excellence centret SuMo Biomaterials ger oss mycket god möjlighet att anta denna utmaning.

Samarbetande organisationer

  • Tetra Pak (Privat, Sweden)
  • Essity Hygiene and Health AB (Privat, Sweden)
  • Stora Enso AB (Privat, Sweden)
  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
  • Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • IKEM, innovations och kemi industrierna i Sverige (Non profit, Sweden)
  • AstraZeneca R&D (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-05-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-08-21

Sidansvarig Publicerad: lö 30 maj 2020.