CoSiMa - Koncept för industriell utveckling av framtidens biobaserade mjuka material

Syftet med detta projekt är att ge svenska företag verktyg att behålla konkurrenskraft under utveckling av biobaserade material och produkter hos industrisegment med komplexa och prispressade produkter, där utbytet av fossila material kompliceras bl.a. av brister i kunskapen kring hur mikrostrukturen ger produkten dess funktionalitet. Målet är att utveckla ett nytt materialutvecklingskoncept för framtidens biobaserade mjuka material baserat på förståelse av samband mellan materialstruktur och -dynamik och molekylär transport.


Genom att skapa verktyg och ett koncept som företagen kan använda för att förstå existerande materials funktion, kan de även designa nya material med optimerade egenskaper. Visionen är att företagen skall använda ett systematiskt materialutvecklingskoncept där materialanalys och -design kombineras med kraftfulla beräkningsverktyg. Den förväntade effekten av detta koncept är effektiv utveckling av nya, innovativa, hållbara mjuka material och produkter med optimerade egenskaper för molekylär transport.

Startdatum 2017-04-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-01-18

Sidansvarig Publicerad: ti 18 jun 2019.