Cirkulär hantering av förorenade massor

Projektet syftar till att utveckla förbättrade metoder för mera tillförlitlig klassificering av förorenade jordmassor, så att dessa kan återanvändas på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt för lämpliga ändamål exempelvis för vägbyggen, bullervallar, täckning av deponier, etc. Projektet ska även visa hur en ökad återanvändning kan leda till samhällsnytta genom att bedöma vilka samhällsekonomiska effekter återvinning av förorenade massor kan ge i ett livscykelperspektiv. Vidare ska projektet ska undersöka olika åtgärder/styrmedel som kan leda till ökad återanvändning.

Samarbetande organisationer

  • Anthesis Enveco AB (Privat, Sweden)
  • NCC AB (Privat, Sweden)
  • RGS Nordic (Privat, Sweden)
  • Renova (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-09-08
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-09-07

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.