Byggherredriven innovation

Syfte och mål
Syftet med projektet är att öka byggherrars innovationskapacitet, från strategisk ledningsnivå till operativ projektnivå, och att innovation ska integreras som en självklar del vid organisering av byggprojekt. Detta ska möjliggöras genom att viktiga roller och funktioner inom byggherreorganisationer utvecklas i sin förmåga att leda innovationsarbetet och att lära av innovationsarbete som genomförs. Projektet kommer genomföra test och utveckling av metoder utifrån forskning och erfarenheter.

Förväntade effekter och resultat
De byggherreorganisationer som ingår kommer vara bättre rustade för att möta och facilitera dagens utmaningar, t.ex. Agenda 2030. Utifrån test av metoder och modeller, utvärdering och justering kommer två konkreta erbjudanden tas fram till målgruppen byggherrar och framförallt deras projektorganisationer; en guide för bred spridning i branschen och ett innovationsledningsprogram anpassat för byggherreorganisationer. Dessa kommer kunna sprida kunskap om hur man ökar innovationskapaciteten i projektorienterade byggherreorganisationer.

Planerat upplägg och genomförande
Två konceptuella modeller ska testas av strateger, projektledare och innovationsledare inom byggherrarnas anslutna projekt. De är framarbetade av FOG och de testades delvis av Akademiska Hus under A Working Lab-projektet inom Johanneberg Science Park. Forskarna från Chalmers har utvärderat dessa. Vidareutvecklade versioner av dessa modeller kommer att testas och utvärderas av byggherrarna inom BI-projektet. Utifrån dessa test kommer en guideline och ett program för ökad innovationskapacitet att tas fram och seminarier samt utbildningar kommer att arrangeras.

Samarbetande organisationer

  • Friends of Gothenburg Innovation (FOG) (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-10-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 01 apr 2020.