Buller från ballastfria spår

Projektet baseras på en av de mest avancerade modellerna för simulering av bullergenerering från rullkontakt. Modellen kommer att anpassas för ballastfria spår för att ge möjligheten att ta fram realistiska källdata för NORD2000. Projektet fokuserar på rullljud då en minskning av rulljudet förväntas att ha en signifikant inverkan på totala bulleremissionen. Modellen ger också möjligheten att hitta lösningar för minskning av buller från höghastighetsbanor direkt vid källan, vilket oftast visar sig att vara den mest ekonomiskt fördelaktiga åtgärden. Olika spårdesign undersöks med målet att förbättra den akustiska prestandan hos spåret. Modellen kommer också att användas för att definiera livslängd och underhållsbehov för de föreslagna akustiska åtgärderna.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 17 apr 2019.