Borttagande/fastläggande av antimon i avfallsaska

Projektet är ett förprojekt med syfte att utveckla en metod för att avlägsna eller fastlägga antimon i avfallsflygaska. Idag råder det stor brist på antimon, skulle projektet lyckas identifiera en metod för upparbetning av antimon från flygaska finns stor potential att skapa stora värden i form av ökad återvinning av antimon.

Startdatum 2016-09-09
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-03-11

Sidansvarig Publicerad: on 09 dec 2020.