Förnybar energi för ekonomisk utveckling i Afrika söder om Sahara: möjligheter till utveckling och fattigdomsminskning genom Base of the Pyramid-konceptet

Startdatum 2012-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-04-28
Detta pilotprojekt utforskar möjligheterna att använda det så kallade Base of the Pyramid (BoP) konceptet för social och ekonomisk utveckling bland fattiga människor på landsbygden i Östafrika, inom området förnybar energi och produktiv elanvändning.

Det är ett forskningsprojekt initierat av STEEP-RES forskargrupp och stöds av SKF, genom SKF och Chalmers samarbete inom UTC för hållbarhet. Projektet fokuserar på värdekedjor för produkter kopplade till förnybara energitekniker och småskaliga mekaniska system på landsbygden i Tanzania och Moçambique. Det genomförs en bred analys av potentiella marknadssegment, konsumentgrupper och möjliga affärsmodeller. Studien bidrar till forskning kring BoP-konceptet, marknadsformering och innovationssystem, och ökar förståelsen för möjligheter för ekonomisk tillväxt på landsbygden, fattigdomsminskning och utveckling av moderna och förnybara energiprodukter och tjänster i Östra Afrika.

BoP konceptet handlar om företagens sociala ansvar och syftar till att företag etablerar affärssamarbeten med lokalsamhällen med låga inkomster i syfte att tillsammans identifiera och skapa företag och marknader som gynnar både företagen och lokalsamhället. Tillgång till moderna, förnybara energitjänster är avgörande för social och ekonomisk utveckling och behovet av dessa på afrikansk landsbygd är mycket stort.
 
Electrical machines.jpg

Projektledare
Birger Löfgren, PhD, Environmental Systems Analysis​
Kontaktperson för information
Birger Löfgren: birger.lofgren@chalmers.se
Centrumbildning
SKF-Chalmers University Technology Centre for Sustainability​
Chalmers styrkeområde
​Energi
​SKF

Sidansvarig Publicerad: må 27 jun 2016.