Bioteknisk produktion av värdeskapande ingredienser

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum 2020-12-31

Publicerad: fr 11 nov 2016. Ändrad: to 31 maj 2018