Bioresource Labs (BRL)

Startdatum 2013-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Bioresource Labs består av en grupp forskare vid Chalmers (Avdelningen för vatten miljö teknik) och Göteborgs universitet (Institutionen för kemi och molekylärbiologi). Vi arbetar huvudsakligen med biologiska tekniker för effektivare behandling och resursåtervinning från avfallsströmmar. Forskningen omfattar allt från mikrobiell ekologi till processteknik. Vi utvecklar nya biotekniska processer och undersöker den grundläggande vetenskapen bakom dessa processer. Några av de pågående projekten omfattar bland annat mikrobiell elektrokemi, anammox, aerobt granulerat slam, biosorption och biofilmreaktorprocesser i rörliga bäddar.

 

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för vatten miljö teknik.

Nyckelord: avloppsvattenbehandling, resursåtervinning, mikrobiologi, processteknik, bioteknik
Projektdeltagare

Projektledare
Britt-Marie Wilén

Projektdeltagare
Britt-Marie Wilén
Frank Persson
Oskar Modin
Malte Hermansson
Fred Sörensson
Johan Fredriksson
Enikö Szabo
Marco Suarez
Soroush Saheb Alam

Externa parter i projektet
​Gryaab, Göteborg
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
LTH, Lund
SLU, Uppsala
VA-Syd, Malmö
Renova AB
VA-teknik Södra (Cluster including LTH, CTH, Gryaab, VA-Syd, NSVA and some consulting firms in the southern part of Sweden)
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
Energi
Livsvetenskaper och teknik
De enskilda projekten finansieras av Formas, VR, EU-kommissionen mfl.

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.