Energieffektivare sjöfart genom minskad skrovpåväxt

Den energi och mängd bränsle som behövs för framdrift av fartyg påverkas av många olika faktorer. En betydande faktor är skrovets kondition och grad av marin påväxt (biofouling). För framdrift av ett fartyg med påväxt behövs 15-20% mer kraft i jämförelse med ett nymålat skrov utan påväxt.Syftet med detta projekt är att optimera metoden för borstning av fartygsskrov, som leder till reducerad bränsleförukning och mindre utsläpp av klimatgaser för fartyg.

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30
Detta projekt fokuserar på problemet med tillväxten av marina organismer fartygsskrov. Läs mer på vår engelska webbplats.

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.