Biobaserad produktion av diesel och jetbränsle

En växande befolkning ställer krav på utnyttjandet av naturresurser såsom mat, vatten och energi. Idag kommer merparten av våra drivmedel från olja, men världens oljereserver minskar i snabb takt och det är därför nödvändigt att utveckla nya tekniker för att producera hållbara drivmedel. Trots att stora förhoppningar ställs på elbilen finns det ändå starka önskemål från energisektorn att utveckla flytande bränslen som kan användas i befintlig infrastruktur. Långsiktiga lösningar kan planeras bättre om befintlig infrastruktur kan användas under en längre tidsperiod. Detta har resulterat i att det finns ett stort intresse för biobränslen producerade genom mikrobiell fermentering och i dagsläget produceras stora mängder bioetanol världen över. Trots att bioetanol kan produceras i stora mängder vore det av stort intresse att kunna producera ett drivmedel med högre energivärde och som enklare kunde blandas med bensin och diesel. I det här projektet kommer nya jäststammar att utvecklas för produktion av kolväten som skulle kunna användas som flygbränsle eller som bränsle för tunga fordon som lastvagnar och bussar. Kolväten har högre energivärde än bioetanol och kan blandas direkt i existerande bränslen som bensin och diesel. Trots att jästcellen är en mycket effektiv producent av etanol så har den inte förmågan att producera mer högvärda biobränslen. Genom att använda genetisk ingenjörskonst kommer det bli möjligt att ta fram jästsvampar som effektivt kan producera mer avancerade biobränslen. Projektet kommer utveckla cellfabriker baserade på jäst för en första generationens process, där glukos och sukros används som kolkälla, men också för en andra generations process, där lignocellulosa från biomassa, t.ex. rester från jordbruk och skogsbruk, används som kolkälla. Projektet kan därför leda till en skalbar och uthållig process för produktion av avancerade biobränslen från biomassa. Projektet kommer också att omfatta en detaljerad ekonomisk utvärdering av biobaserad produktion av kolväten, vilket är betydelsefullt som underlag för långsiktiga strategiska beslut om en eventuell satsning på produktion av sådana biobränslen i Sverige.

Samarbetande organisationer

  • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.