Bildfusion för robust 3D-rekonstruktion av trafikscener

Aktiva säkerhetssystem i fordon är beroende av en automatisk kartläggning av den omgivande trafiksituationen för att undvika eller lindra kollisioner och och på sikt få mer och mer autonoma egenskaper. Den typ av kritiskt beslutstagande ställer stora krav på robusthet hos systemens sensorer. Detta projekt adresserar några av de begränsningar som finns i nuvarande sensorsystem vad gäller att kartlägga trafikmiljön på ett robust vis. Målet är att möjliggöra mer flexibelt beslutsfattande, vid längre avstånd från potentiella hot, som därmed blir användbara vid högre hastigheter.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.