Beslutstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur

Förändringar i klimatet förväntas i framtiden bidra till en ökad risk för spridning av zoonotiska smittor via vatten till människor och djur. Det är viktigt att redan idag vidta åtgärder som inte bara minskar risken utan även förbättrar förmågan att hantera risken. Projektet pågår för att bidra till en kunskapshöjande effekt samt en förbättrad kommunikation mellan centrala, regionala och lokala myndigheter för en effektivisering av rådgivning i samband med riskhantering. Riskprofiler och en sammanställning av förekomst data för relevanta patogener kommer att göras tillgänglig under 2016. Projektet kommer även att sammanställa en rapport med fokus på genomförande av mikrobiologisk riskanalys vid inrättande av vattenskyddsområden.

Samarbetande organisationer

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
  • SMHI (Offentlig, Sweden)
  • Statens veterinärmedicinska anstalt (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.