Beslutstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten

Syftet med projektet är att arbeta för god mikrobiologisk kvalitet i dricksvattnet genom att utveckla beslutsstöd för användning på vattenverk baserat på ett proaktivt koncept omfattande detektion, riskbedömning och riskhantering.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2015-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.