Beslutsstöd för införandet av elbussar i linjetrafik

Syftet med projektet är att utveckla och testa ett nytt hållbarhetsinriktat beslutsstöd för upphandling av kollektivtrafik med elbussar. Affärsmodeller samt systemvalsmetodik är två av huvudfrågorna som ska studeras i projektet. Tidigare studier har visat på behov av anpassad upphandling av elbussar som inkluderar ny teknik som laddningsinfrastruktur och minimerar risktagandet för inblandade parter.

Samarbetande organisationer

  • Electrodriving (Privat, Sweden)
  • Blekinge Tekniska Högskola, BTH (Akademisk, Sweden)
  • Nitro Consult (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.