Beslutsstöd för tidig optimering av kvalitetsbristkostnader

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-01-31

​För att vara konkurrenskraftiga ur ett globalt perspektiv behöver svenska tillverkare höja sin effektivitet och sänka sina kostnader. Så mycket som 10-40 % av ett företags totala omsättning är kvalitetsbristkostnader. I den procentsatsen ligger en stor potential till förbättring genom att noggrant analysera konsekvenserna av de valmöjligheter som finns vid framtagning av produktionsstrategier. För fordonsindustrin, men även andra tillverkande företag, är denna potential särskilt stor inom områdena geometrisk och produktionsergonomisk kvalitet. Dessa områden berörs påtagligt av produkt konceptuella och produktionsstrategiska beslut.

Mål
​Målet med projektet är att utforma ett beslutsstöd för framtagning av produktionsstrategier och beredning i tidig utvecklingsfas. Detta ska möjliggöra analys av konsekvenser och beräkning av kostnader förknippade med brister i geometrisk och produktionsergonomisk kvalitet. Genom att minimera sena kvalitetsförbättrande åtgärder kan industrin minska både sin miljöpåverkan och sina kostnader samt förbättra arbetsmiljön för sina montörer. Projektet arbetar därför med ett helhetsgrepp inom hållbar produktion.
Externa parter
Volvo Cars, Volvo Trucks, Swerea IVF
Samarbeten

​Wingquist Laboratory/Forskargrupp Geometrisäkring & robust konstruktion

Styrkeområde
​VINNOVA
​Björn Mattsson – VCC, Alf Andersson – VCC, Anders Ortmon – VCC, Sari Rosenström – VCC, Johan Granath – Volvo Trucks, Ragnar Drake – Volvo Trucks, Per-Johan Wahlborg – Swerea IVF

Sidansvarig Publicerad: to 23 okt 2014.