Befintliga brobaneplattors bärförmåga

Befintlig infrastruktur utgör en stor del av samhällets samlade tillgångar. Befintliga broar utgör en stor förmögenhet som måste förvaltas väl. Brobaneplattor är en av de mest utsatta brodelarna och de är ofta kritiska för brons bärförmåga. Det är därför viktigt att studera om nuvarande analys- och dimensioneringsmetoder för dessa är ändamålsenliga.

Projektets övergripande målsättning är att utveckla förbättrade metoder för utvärdering av brobaneplattors bärförmåga och respons. Projektet omfattar litteraturstudie och kartläggning av tidigare laboratorieförsök. Utvärderingar och analyser genomförs med expertstöd och genom såväl analytiska som linjära och olinjära finit elementanalyser. Detta förväntas resultera i förbättrade metoder för dimensionering och utvärdering av brobaneplattor. Projektet förväntas leda till högre påvisbar bärförmåga vid utvärdering av befintliga brobaneplattor. Detta förväntas i sin tur leda till minskade livscykelkostnader och minskad miljöbelastning för brobaneplattor.

Samarbetande organisationer

  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2012-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31
Projektledare
Mario Plos
Projektdeltagare
Mario Plos
Kent Gylltoft
Karin Lundgren
Jiangpeng Shu
Kamyab Zandi
Kontaktperson
Jiangpeng Shu

Finansieras av

  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad.

Nyckelord: bärförmåga, betongplattor, finita element metoder, skjuvkapacitet

Chalmers styrkeområden
Samhällsbyggnad
Transport

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.