Battery fire safety ventilation for fully electrical vessel


Målet med detta projekt är att ta ytterligare ett steg framåt mot helt elektriska fartyg för internationella resor. I ett tidigare projekt Lätta Elfartyg utvecklades en innovativ högnivådesign av el- och energilagringssystemet för ett helelektriskt Ro-Pax-fartyg. Utifrån riskanalyser av konstruktionen etablerades även ett batteribrandsäkerhetskoncept, tänkt som utgångspunkt för utvecklingen av harmoniserade internationella regelverk. Riskanalyserna identifierade även kritiska öppna frågor kring ventilation och explosionsskydd. Två kritiska frågor föreslås därför studeras vidare i detta projekt:

1. Detaljstudie av ventilationskonceptet – hur olika specifika ventilationssystemlösningar förhåller sig till batteribrandsäkerhetskonceptet.

2. Strategier efter brand – hur ett batteriutrymme som innehåller potentiellt brandfarliga gaser ska rensas utan att använda luft, och en strategi för att avlägsna skadade batterier från botten av fartyget, med hänsyn till strandad energi.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • ABB (Privat, Switzerland)
  • Stena Rederi AB (Privat, Sweden)
  • Alfa Laval Lund AB (Privat, Sweden)
  • Wallenius Marine AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2022-01-01
Slutdatum 2023-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 29 okt 2022.