BLÅ MAT -centrum för framtidens sjömat

En av de allra största globala utmaningarna idag är att kunna öka produktionen av näringsriktig mat samtidigt som vi minskar matens miljöavtryck samt främjar folkhälsan. Behovet av hållbara proteinkällor har hamnat i särskilt fokus, och under senare år har en stark trend varit att minska intaget av kött till fördel för andra mer hälsosamma och miljövänliga val, helt i linje med forskning och kostråd. Vad som ofta glöms bort i proteindebatten är sjömaten! Att skifta kött helt till gröna proteinkällor har många fördelar, men också risker gällande exempelvis järnstatus hos unga kvinnor. Att istället öka diversifieringen i proteinskiftet till blå-grönt, skulle ge tydliga hälsofördelar. Sjömat är bland de mest kompletta enskilda livsmedlen vi har med sitt innehåll av omega-3 fettsyror, jod, selen, vitamin B12 och D samt många spårämnen.

 

Trots dessa starka incitament är svensk sjömatsproduktion kraftigt eftersatt. Sverige har en av Europas längsta kustlinjer, och en mängd sjöar, men ändå är vårt vattenbruk, dvs odling av sjömat i olika former, mycket begränsat. Vad många inte känner till är också att merparten av den vilda fisken vi fiskar i Sverige går till foder, eller t.o.m. till biogas; endast 17% av den landade vikten hamnar på tallriken till slut!  Istället importerar vi 72% av sjömaten vi äter. Detta är med andra ord ett ganska galet scenario, och det är uppenbart att den svenska sjömatssektorn har en unik möjlighet att växa!

 

Detta momentum har Centrum BLÅ MAT gjort till sin ledstjärna, och vår vision är att göra Sverige till en ledande leverantör av hållbart producerad sjömat. Centret samlar framstående svenska forskare inom sjömatsområdet och ett imponerande antal sjömatsproducerande företag, myndigheter, regioner, producent- och branschorganisationer samt organisationer som guidar konsumenten till hållbara sjömatsval. BLÅ MAT kommer genom ny kunskap och en ny generation experter bygga upp hållbara vattenbrukssystem för bl.a. fisk, ostron och alger där organismernas välmående är i centrum. För att undvika utsläpp av näringsämnen till omgivande vatten, och för att kunna satsa på helt nya odlingsarter, kommer en hel del odling ske på land. Ett annat kärnområde blir att ta fram goda och hälsosamma produkter från ”nya” arter, men också från de fiskarter som idag mestadels går till foder och biogas; såsom sill/skarpsill och insjöfisk. Även de ”skrov” som blir kvar vid fiskfilletering kommer förädlas -här sitter nämligen en mängd nyttigheter kvar! Det blir viktigt att kontinuerligt integrera ny teknik; vad sägs tex om att snart kunna 3D-printa din egen fisklunch -kanske berikad med alger? Det blir självfallet viktigt att också skaffa kunskap om konsumenternas attityder till ny sjömat och, på sikt, om specifika hälsoeffekter från ett ökat byte av röda mot blå proteiner. Inom alla områden blir också kunskapsspridning till samhället en oerhört viktig del. För, vi vill ju så gärna att alla ska vara med på det nya blå tåget som drar genom Sverige!

 

Startdatum 2021-01-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jan 2022.