BIM & Management

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-30

I projektet tillämpas ett övergripande perspektiv där inte bara BIM-tekniken tas med i beräkningen, utan även dess effekter på själva organisationen, dess arbete samt byggnationens kontext. Projektet har tre syften:

  1. Skapa stöd för att utveckla nya kunskaper kring organisation, ledarskap och styrning i samband med BIM – byggnadsinformationsmodellering – hela vägen från de första stegen i byggnationsprocessen fram till anläggningsförvaltningen, både inom företag (intra-perspektivet) och mellan företag (inter-perspektivet), med utgångspunkt från ett synsätt kring värdeskapande och livscykelfokus.
  2. Främja en långsiktig utveckling av en stark forsknings- och utbildningsmiljö för BIM-Management vid Chalmers.
  3. Utveckla samarbeten med andra nationella och internationella skolor, avdelningar, forskargrupper och övriga aktörer inom fältet för BIM-Management.

Projektet är ett prioriterat forskningsområde inom CMB som fokuserar på BIM och Management där man strävar efter ett nära samarbete mellan akademiska partners och CMB-företag.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för construction management.

Projektdeltagare

Projektledare
Petra Bosch

Projektdeltagare
Petra Bosch
Mattias Roupé
Mikael Johansson
Mikael Viklund Tallgren
Janni Tjell

Kontaktperson
Petra Bosch

Externa parter i projektet
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​CMB

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2016.