BIG Designing test embankments on deep deposits of soft clay

Byggandet av vägar och järnvägar innefattar ofta långa bankar på lösa jordar. Ofta finns det problem med långtidssättningar i både vertikal- och horisontalled, vilket resulterar i ytterligare underhållskostnader. Syftet med projektet är att utforma en väl karakteriserad oförstärkt provbank på lös lera med stor mäktighet. Fokus ligger på långtidsbetendet av provbanken samt ta hänsyn till effekterna av klimatförändringarna. Sedan de senaste provbankarna i Sverige har stora framsteg gjorts i förståelsen och modelleringen av lösa leror.

Projektet syftar också till att identifiera den bästa möjliga instrumenterade och karakteriserade platsen för en provbank, vilket möjliggör långsiktig testning med hjälp av de senaste insikterna i provtagning, laboratorieundersökningar och mätningsteknik.

Följaktligen förbereder projektet för byggandet av en toppmodern provbank för långsiktig övervakning av jord beteendet i alla dess aspekter.

Startdatum 2019-03-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 18 dec 2019.