BAuD II: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling

Det föreslagna projektet - BAuD II - är en fortsättning på FFI-projektet BAuD - Big Automotive Data. I BAuD-projektet har en prototyplösning tagits fram som möjliggör automatiserad analys av stora datamängder som samlas in med hjälp av telematiktjänster från flottor av testfordon. I BAuD II kommer prototypsystemet att förbättras och utvidgas på flera sätt. Detta innefattar exempelvis insamling och analys av subjektiva användardata, i form av enkätfrågor via en smartphone-app, vilket kommer att ge mer exakt information om kundernas behov och förväntningar.

Samarbetande organisationer

  • SICS Swedish ICT AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Alkit Communications AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.