Attraktiv nyproduktion och renovering - kunskapsöversikt

Delprojekt i följeforskning kring området stadsutveckling inom Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030. 

Syftet med delprojektet är att utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv genomföra en kunskapsöversikt som kan bidra till beslutsunderlag för Framtidens investeringar i stadsutveckling i sina utvecklingsområden. Det handlar om befintlig kunskap om hur problemförorter kan göras attraktiva att bo i för en bredare kundgrupp som höjer områdenas socioekonomiska status.

Startdatum 2021-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-07-31

Sidansvarig Publicerad: fr 24 sep 2021.