Attraktiv icke-GMO-jäst för bioetanolindustrin

Syftet med projektet är att utveckla icke genmodifierade jäststammar som både jäser hexoser och pentoser för storskalig produktion av bioetanol från lignocellulosa-material. Projektet kommer att karaktärisera och vidareutveckla en ny jäst som nyligen upptäckts, för effektiv jäsning av pentosrik lignocellulosa. Projektet kommer att i detalj studera jästens förmåga att producera etanol under de förhållanden som krävs inom industrin, tolerera nedbrytningsprodukter som bildas under processen och som hämmar etanolproduktionen samt bryta ner och förjäsa sammansatta sockerarter vilket kan göra etanolproduktionen mer kostnadseffektiv.

Startdatum 2014-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.