Att skapa en kärn möjliggörare för att utvärdera scenarier av blandad fordonstrafik

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-09-18
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 28 nov 2018.