Anti-Bullertunnel - Stäng in trafikbullret inte människorna, och få solenergi på köpet

Projektets syfte är att undersöka möjligheten att stänga inne trafikbullret genom tälthallsteknik för att bygga snabbt och billigt, men ändå hållbart och trafiksäkert.

 

Under steg 1 kommer konstellationen att utformas för att kunna undersöka och verifiera idén genom teknisk modellering och trafiksäkerhetsmässig genomgång. Inom ramen för projektet kommer även olika typer finansieringslösningar att utforskas.

 

Lösningen bygger på att stänga inne trafikbullret med en marktunnel som är lätt att bygga och samtidigt ger bra bullerdämpning. Och att på ett innovativt sätt kombinera existerande komponenter få fram en kostnadseffektiv lösning. Visionen är att skapa en miljö där människor kan leva utan att störas av trafikljud, där ytorna kan utnyttjas av människor för boende, energialstring, transport med cykel och för rekreation. På sikt kan existerande byggnationer öka i värde av att bullret stängs inne.

 

Projektet ska på lång sikt leda till en Bullertunnel som är byggd och implementerad. I steg 1 verifieras idén om den är genomförbar ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Samtidigt ska vi identifiera samtliga aspekter som påverkar möjligheterna att bygga tunneln och påverkar kostnader. Vid tre workshops ska frågeställningar kring trafiksäkerhet, konstruktion & estetisk utformning, juridik & regler, brandsäkerhet, upplevd säkerhet, konkurrerande markanvändning m.m. diskuteras. U&We projektleder steg 1.

Samarbetande organisationer

  • Vindfanan AB (Privat, Sweden)
  • Solkompaniet Sverige AB (Privat, Sweden)
  • U&We (Privat, Sweden)
  • Stockholms stad (Offentlig, Sweden)
  • Måns Tham Arkitektkontor (Privat, Sweden)
  • Hallbyggarna Jonsereds (Privat, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • ÅF (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-04-17
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-01-15

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.