AntWay: Automatiserad applikation för nästa generations transportfordon för arbetsplats

ANTWaYs mål är att utveckla en multimodala (manuellt styrda och
fullt autonoma) lastbilar, vilka både individuellt och genom kommunikation med en styrcentral kan hantera lastning- och lossningsrelaterade uppgifter i miljöer med flera fordon, genom att använda information från centralen och närliggande fordon för att positionera sig och navigera på ett säkert och bränsle-effektivt sätt.
ANTWaY projektet syftar till att lösa detta komplexa transportproblem genom automatisering. Det innefattar utvecklingen av system för fordon som kan anpassa sig till full autonomitet
när de befinner sig inom ett avgränsat område där de kontinuerligt använder information från ett centralt ledningssystem. Några av de tekniska problem som kommer att studeras inom projektet är: positionering, beräkning och följning av säker vägsträcka för att nå måldestination samt beräkning av kortast körbara rutt.
Målet med projektet är alltså att designa, implementera och integrera ett högautonomt fordon med en styrcentral.

-Utarbeta en säker implementation av en halvautonom (förarövervakad) manövrerande lastbil.
-Integrera en högautonom lastbil i ett fysiskt arbetsområde tillsammans med andra fordon och en ledningscentral
-Implementation av fullt autonoma lastbilar styrda via en ledningscentral.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Halmstad (Akademisk, Sweden)
  • Kollmorgen Särö AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 01 jul 2021.