Anpassning av beslutsstöd för energieffektivare värdekedjor

Projektet syftar till att underlätta för olika befattningar i företag att bidra till en ökad energieffektivitet genom produkternas hela värdekedja. Detta görs genom kartläggningar och fallstudier där förståelse och användning av livscykelrelaterad energidata i olika företagsfunktioner analyseras. Målet är att ta fram rekommendationer kring hur stödsystem och/eller beslutsprocesser kan anpassas bättre till potentiella användare. Energimyndigheten bedömer att projektet har god potential att bidra till energieffektivare värdekedjor.

Samarbetande organisationer

  • AkzoNobel (Privat, Netherlands)
  • Swedish Life Cycle Center (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Vattenfall (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-08-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-08-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.