Analys av High Capacity Transports säkerhet och effektivitet genom trafikflödeshinder

Syftet med det här projektet är att utvärdera trafiksäkerheten och effektiviteten hos HCT-fordon genom algoritmiska verktyg och metoder i makroskopisk trafiksimulering. Istället för att fokusera på ett fordon, så är målet att analysera hur trafikflöden kan påverkas med olika HCT-konfigurationer, penetrationsnivåer, och trafikförhållanden. Införandet av HCT i verklig trafik påverkar de dynamiska variablerna i trafikflödet.

Startdatum 2014-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.