Aerogelputs för hållbar renovering av putsade byggnader

Många murade och putsade byggnader har bristande energiprestanda. I vissa fall problem med inläckage av fukt med fuktskador som följd. Äldre byggnader står nu inför större renovering. För de historiska eller bevarandevärda krävs utveckling av nya lösningar. System med aerogelputs kan ersätta isoleringen, minska tjockleken på konstruktionen och bevara byggnadens karaktär. Energibesparingar på upp mot 48 kWh/m2 är möjlig men praktiska erfarenheter av en säker och effektiv tillämpning saknas i Sverige. I detta projekt genomförs slutliga tester och vi beskriver hur systemet ska tillämpas i svenskt klimat. I ett tidigare projekt startade vi det första fältförsöket i Sverige. Dessa unika resultat ska nu dokumenteras och utvärderas, samt kompletteras med beräkningar och specialutvecklade pilotförsök i laboratorium för mer generella tillämpningar. I projektet ingår en bred, etablerad referensgrupp som identifierar aktuella frågeställningar för aerogelputs som ny energieffektiviseringslösning.

Startdatum 2022-11-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 14 dec 2022.