Aerodynamik för Robusta och Optimerade Strukturer

Syfte och mål: Projektet syftar till att ta fram en utökad och mer produktnära kunskap och validering för aerodynamisk prestanda och stabilitet i turbinutloppsstrukturer. Experiment kommer att utföras i provriggar på Chalmers Tekniska Högskola. En ny provrigg byggs idag och planeras stå färdig 2015. Denna provrigg kommer att användas för att studera avancerade aerodesigner med produktrepresentativa geometrier. Först fokuseras på validering av analysmetoder samt förståelsen av aerodynamiken i dessa komponenter. Därefter är planen att studera nya lösningar med mer optimerade aerodesigner. Förväntade effekter och resultat: Resultaten ifrån projektet kommer att göra det möjligt att ta ytterligare steg mot mer optimerade turbinutloppsstukturer, som kan produceras med nya tillverkningstekniker och nya material som kan hantera högre temperaturer, vilket i sin tur förbättrar motorns prestanda. Dessutom möjliggör den kunskap och den utökade validering som förväntas att nya mer högomlänkande utloppsledskenor kan konstrueras, vilket är en nyckel för att kunna konstruera mer effektiva lågtryckturbiner i framtidens två-axliga oväxlade flygmotorer.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-11-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 21 mar 2019.