Active Steering Force Feedback for Commercial Heavy Vehicles

Fokus kommer att vara på automatiska nödbromssystem för tunga fordon och hur aktiv styrkraftsåterkoppling kan konstrueras för att hjälpa föraren att hålla en fordonskombination i sitt körfält framtill fullt stopp. Systemet skall kompensera för möjliga störningar som t.ex ojämnt friktionsförhållande eller skadad framaxelinstallation p.g.a kollision, och samtidigt m.h.a de tillgängliga aktuatorerna hålla fordonskombinationen på rätt kurs.

Samarbetande organisationer

  • Sentient⁺ (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.