Active Matter Goes Smart

Partiklar som utför uppgifter
Forskningen tillhör ett område inom fysiken som kallas aktiva material. Sådana material byggs upp av aktiva partiklar, som omvandlar energi från sin närmiljö till rörelse.

Naturliga aktiva partiklar kan inte bara röra sig, utan också reagera på signaler från omgivningen och anpassa sitt beteende för att nå vissa mål – som att simma i turbulent vatten, leta efter föda eller flytta sig mot eller från en koncentration av ett kemiskt ämne. Interaktioner mellan aktiva partiklar kan ge de komplexa kollektiva beteenden vi ser hos exempelvis plankton, fiskar och fåglar.

Det här forskningsprojektet handlar om att med naturliga aktiva partiklar som inspiration, skapa konstgjorda aktiva mikropartiklar,

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-07-01
Slutdatum 2025-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 16 okt 2021.