5G mobil positionering för fordonssäkerhet

Cellulära kommunikationssignaler har använts för positionering under lång tid. Noggrannheten har emellertid aldrig varit tillräcklig för fordonstillämpningar. Det finns ett behov av korrekt och snabb positioninering för säkerhetskritiska fordonsapplikationer, såsom varningssystem och trafiksäkerhet. Idag kan dessa krav delvis uppfyllas av GPS, men inte i tät stadsbebyggelse. Kärnan för projektet är att utnyttja den nya femte generationens mobilsystem (sk 5G) för att ge exakt 3D position och rörelsesinformation, speciellt för utmanande stads- och förortsscenarier. Detta projekt är särskilt aktuellt eftersom projekttiden sammanfaller med standardiseringsaktiviteter inom 3GPP Release 17. Projektet samlar intressenter från industrin och den akademiska världen, med aktiviteter som sträcker sig från användningsfall och krav, via mätningar, algoritmer, signal och arkitekturdesign, till experimentell validering.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
  • Qamcom Research & Technology (Privat, Sweden)
  • Veoneer (Privat, Sweden)
  • China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.